غذاهای سنتی آذری

آذربایجانی‎ها متخصصان آشپزی با گوشت قرمز هستند. کباب مشهور «بناب» که در سراسر ایران مشهور است، مربوط به یکی از شهرهای این منطقه به همین نام است. شیوه پخت کباب بناب به این صورت است که گوشت را با ساطور بزرگی آن‌قدر می‌کوبند تا خمیری یک دست حاصل شود و سپس آن را به دور سیخ می‎زنند. مزیت استفاده از این روش نسبت به چرخ کردن این است که رگه‌های گوشت از بین نمی‎رود و انسجام آن روی سیخ حفظ می‎شود. بنابراین می‎توان کبابی ضخیم‎تر و قطورتر به دست آورد. از دیگر غذاهای مشهور آذربایجانی که نمونه مشهور آن به خصوص در شهر تبریز پخته می‎شود، «کوفته تبریزی» است. مخلوطی از گوشت و برنج و آرد که به صورت توپی نسبتاً بزرگ درمی‎آید و در میان آن، تخم مرغ درسته، آلو یا گردو قرار می‎دهند. این توپ خوشمزه سرانجام درون سسی شامل آب و رب گوجه فرنگی طبخ می‎شود.

Traditional Azeri dishes

Azerbaijanis are professional in cooking foods with red meat. The famous "Bonab" kebab, which is famous all over Iran, belongs to one of the cities of the same name. The method of cooking Bonab's kebab is to beat the meat with a large knife so as to get the dough in one hand and then skewer it. The merit of using this method over grinding is that the meat veins do not disappear and their consistency is maintained on the skewer. So a thicker and wider kebab can be obtained

Other famous Azerbaijani cuisine, especially famous in Tabriz, is "Tabrizi Dumplings". A mixture of meat, rice and flour that comes in a relatively large meat ball, in which eggs, plums or walnuts are laid. This delicious meat ball will eventually be cooked in a sauce containing water and tomato paste