ساختار موازی در زبان انگلیسی  Parallel structure

🔴 ساختار موازی در زبان انگلیسی 

Parallel structure
—————————————

💫 اسم فعل ( فعل ing دار ) یا اسم مصدر:

🔹 Claims for vitamin C such as reducing stress and improving athletic performances have not been scientifically demonstrated.

👈🏻 ادعاهایی نظیر اینکه ویتامین C استرس را کاهش می‌دهد و عملکرد ورزشی را بهبود می‌بخشد به صورت علمی نشان داده نشده‌اند.

☑️ اسم مصدر: 

🔹 When people get scurvy their cells tend to disintegrate and to fall apart.

👈🏻 وقتی مردم مبتلا به کمبود ویتامین C (آسکوربیک) می‌شوند، سلول‌های آنها تمایل به متلاشی و از هم جدا شدن می‌کنند.

💫 پیوستگی لازم ( correlative conjunction ):

🔸 both ... and               
🔸 neither ... nor             
🔸 either ... or             
🔸 not only ... but also

🔹 Both fruits and vegetables are rich sources of vitamin C.

👈🏻 هر دوی میوه‌ها و سبزیجات منابع غنی ویتامین C هستند.