دریاچه تخت سلیمان

در تخت سلیمان در مقابل ایوان خسرو دریاچه ای هست که چون طاووس رنگ به رنگ میشود و آدم را خیره می کند. دریاچه تخت سلیمان در عمیق ترین نقطه 112 متر عمق دارد و چشمه ای جوشان در بستر آبی 40 درحه را به آن می بخشد که در سطح حرارتش نصف می شود.

تخت سلیمان نام در استان آذربایجان غربی است.هم اکنون نام آن شهر ، تکاب (تیکان تپه ) است. گفته شده که تخت سلیمان همان «فره‌اسپه» پایتخت ایران اشکانی بوده‌است. تخت سلیمان در سال ۶۲۴ میلادی و در حملهٔ هراکلیوس، امپراتور رومیان به ایران، تخریب شد.  آتشکده آذرگشسب در شهر گنجک جای داشت که امروزه با نام روستای تکاب ( تیکان تپه ) تخت سلیمان شناخته می‌شود.