درباره هتل چه باید بدانیم

🏨 What we should know about Hotel 

♦️ درباره هتل چه باید بدانیم

🔴 Here are some English words which may be helpful when staying in a hotel.


⭕️ هنگامی که در هتل اقامت داریم از این جملات می‌توانیم استفاده کنیم.

 🔹 Do you have any rooms available?

🔸 آیا اتاق خالی دارید؟

🔹 For when / for what date?

🔸 برای چه وقتی ؟ / چه تاریخی؟

🔹 Would you have a room for tonight?

 

🔸 برای امشب اتاق می‌خواهید؟


 
🔹 Double bed or twin beds?

🔸 یک تخته یا دو تخته؟


 
🔹 I’d like to book a room please.

 

🔸 می‌خواهم یک اتاق رزرو کنم.


  
🔹 With bath or shower?

🔸 با دستشویی یا حمام؟

🔹 For how long / for how many nights?

🔸 برای چه مدت؟ برای چند شب؟

🔹 How long do you intend staying?

 

🔸 چه مدت قصد ماندن دارید؟
 
🔹 What is the price? / What are your rates please?

🔸 قیمت چه قدر می‌باشد؟ /قیمتتون چنده؟

🔹 The rate/price is ……. for a single/double room.

🔸 قیمت برای …. برای اتاق یک نفره / و دونفره

🔹 How much is it for a single/double room please?

🔸 هزینه رزرو برای اتاق یک نفره یا دونفره چقدر است؟
 
🔹 Is there a reduction for children?

🔸 برای کودکان تخفیف وجود دارد؟

 🔹 There is a reduction of ... for children.

 🔸 برای کودکان ... کاهش قیمت داریم

🔹 Do you serve breakfast?

🔸 صبحانه سرو می‌شود؟

🔹 Breakfast is / is not included in the price.

 🔸 صبحانه در قیمت گنجانده نشده

🔹 Breakfast is served between 7 am and 10 am.

🔸 صبحانه بین ساعت ۷ تا ۱۰ سرو می‌شود.

 🔹 Is there a restaurant in the hotel?

🔸 آیا در هتل رستوران هست؟

🔹 We do / do not have a restaurant.

🔸 بله داریم/ خیر رستوران نداریم.

🔹 Do you have special menus for children?

 🔸 منوی خاصی برای بچه‌ها دارید؟

🔹 Is there a swimming pool?

🔸 استخر برای شنا کردن دارید؟

🔹 Yes, we have two swimming pools, one outdoors and one indoors.

🔸 بله ما دوتا استخر داریم یک استخر بیرون از هتل و دیگری داخل هتل.

🔹 Do you have parking facilities.

🔸 آیا امکانات پارکینگ هم دارید؟

🔹 We have a car park for our customers.

🔸 ما برای مشتریان پارکینگ هم داریم.

🔹 There is a public car park nearby.

🔸 یک پارکینگ عمومی نزدیک هتل هست.

🔹 Is there a shuttle service to/from the airport?

🔸 آیا هتل شما سرویس حمل و نقل به فرودگاه دارد؟