اصطلاحات مهم فوتبالی

اصطلاحات مهم فوتبالی🔴


🔹One-on-one: 


👈🏻موقعیت تک به تک 

 

🔹One touch: 


👈🏻ضربه یک ضرب 

 

🔹Olympic goal: 


👈🏻گل یک ضرب از نقطه کرنر 

 

🔹Offside trap 


👈🏻تله آفساید 

🔹Open goal: 


👈🏻گل دروازه خالی 

🔹Own goal: 


👈🏻گل به خودی 

🔹Parking the bus: 


👈🏻دفاع بسیار فشرده در اصطلاح اتوبوسی 

🔹Play to the whistle: 


👈🏻بازیکنها تا لحظه آخر که داور سوت را می زند تمام تلاش خود را کنند. 

🔹Reducer: 


👈🏻تکل محکم در اول بازی که باعث ترس بازیکن حریف شود. 

🔹Referee: 


👈🏻داور 

🔹Stoppage time: 


👈🏻زمان اضافه هر نیمه